Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Doğal kaynaklarımız verimli kullanarak ve atıklarımızı azaltarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir gezegen bırakmayı hedefliyoruz.

İlerisini görerek , sorumluluklarımızın bilincinde, çevre boyutlarını ve etkilerini dikkate alarak hareket ediyoruz.

Geniş bakış açısına sahip, çevreye duyarlı hareket tarzını ve adil davranış yapısı benimsemiş çalışanlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Mevcuttaki en iyi teknikleri kullanarak şirket faaliyetlerinden kaynaklanan atık ve emisyonları azaltarak çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Çevre dostu tasarımlar ile çevreye duyarlı çözümler öneriyor ve geliştiriyoruz.

Çevre konularındaki performansın sürekli geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza en iyi uygulamaları ve eğitimleri sağlayarak çevre hakkında farkında lığı arttırmayı hedefliyoruz.