İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Sağlığımız ve güvenliğimiz söz konusu olduğunda tüm paydaşlarımız (çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, alt işverenlerimiz, taşeronlarımız, hissedarlarımız…) sorumluluk dahilindedir.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için her yönetici güvenli çalışma sistemlerini kurmak/takip etmek ve uygulamakla; her çalışan kendi sağlığını ve güvenliğini korumak, kurallara uymak ve uymayanları uyarmak ile yükümlüdür.

İş Sağlığı ve İş güvenliği Yönetimi sürekli iyileştirmenin güvenilir ve etkili sistemlerinden biri olup, bu sistem ile sağlık ve güvenlik amaçlarına ulaşılması hedeflenir.

İş sağlığı ve güvenliğinin kültür haline dönüşmesi için üst yönetimin liderliği ile yönetim performansını daha ileriye taşıma hedeflenir.

Tüm çalışanların katılımı ile eğitim ve diğer faaliyetleri planlayarak ortak sorumluluk duygusunun gelişmesi hedeflenir.

Risk ve fırsatları tüm çalışanlarımız ile birlikte değerlendirerek bilincin en üst seviyeye çıkarmayı hedeflenir.